Kongre Onursal Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Akademik. Ramiz MEHDİYEV

Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası'nın Prezidenti

Düzenleme Kurulu

Akademik, Prof. Dr. İRADE HÜSEYNOVA

AMEA' nın vitse-prezidenti

AMEA Moleküler Biyoloji ve Biyo teknoloji Enstitüsü Başkanı

KONGRE BAŞKANI​

AMEA'nın Asil Üyesi Prof. Dr. Ahliman AMİRASLANOV

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Onkoloji Kliniği Direktörü

 

AMEA'nın Asil Üyesi Prof. Dr. Jamil ALİYEV

Ulusal Onkoloji Merkezi Genel Müdürü

Prof. Dr. Leyla AÇIK

Gazi Üniversitesi

 

AMEA'nın ilgili üyesi, Prof. Dr. Nuru BAYRAMOV

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

 

AMEA'nın ilgili üyesi, Prof. Dr. Terlan MEMMEDOV

AMEA Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

 

Prof. Dr. Ulduz HEŞİMOVA

Akademik Abdulla Garayev adına Fizyoloji Enstitüsü

Doç. Dr. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR

Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Nurmemmed MUSTAFAYEV

AMEA Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 

Dr. Orhan İSAYEV

AMEA Genetik Kaynaklar Enstitüsü, Azerbaycan Tıp Üniversitesi

 

Dr. Afik MEMMEDOV

AMEA Reyaset heyeti

 

Aytan AĞAYEVA

AMEA Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 

Bayram BAYRAMOV

AMEA Genetik Kaynaklar Enstitüsü

 

Elvan CAFEROV

ADPU

KONGRE BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Akademik, Prof. Dr. İRADE HÜSEYNOVA

AMEA' nın vitse-prezidenti

AMEA Moleküler Biyoloji ve Biyo teknoloji Enstitüsü Başkanı

AMEA'nın Asil Üyesi Prof. Dr. Ahliman AMIRASLANOV

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Onkoloji Kliniği Direktörü

AMEA'nın Asil Üyesi Prof. Dr. Jamil ALiYEV

Ulusal Onkoloji Merkezi Genel Müdürü

AMEA'nın ilgili üyesi, Prof. Dr. Nuru BAYRAMOV

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

AMEA'nın ilgili üyesi, Prof. Dr. Terlan MEMMEDOV

AMEA Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ulduz HEŞİMOVA

Akademik Abdulla Garayev adına Fizyoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih HAZAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM

Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hale UYAR HAZAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esin KAVURAN

Atatürk Üniversitesi

 

Dr. Ali YILMAZ

Ankara Üniversitesi 

Dr. Sevil TOROĞLU

Çukurova Üniversitesi

Dr. Aziz AKSOY

Bitlis Eren Üniversitesi 

Dr. Elvira NURLANOVA

Tver Medical Academy

Dr. Fatih SÖNMEZ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Dr. Murat BİLGE

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Nadiya SENÇİLO

Milli Havacılık Üniversitesi, Ukrayna

Dr. Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ

Gaziantep Üniversitesi

Dr.  Şeyda Ferah ARSLAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Shahadat MAVLYANOVA

Türkmenistan Kerki Hastanesi

 Dr. Gülfer (İNCEOĞLU) BEKTAŞ

Acıbadem Üniversitesi

Dr. Dania ALKHATIB

Al-Quds Üniversitesi

Dr. Şeyma AYDEMİR

Hitit Üniversitesi

Dr. Perihan GÜRBÜZ

İnönü Üniversitesi

Dr. Cengiz MORDENİZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Daikh BADİS

BATNA Üniversitesi

Dr. Sveta TOKBERGENOVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Aleksey STRİJKOV

Seçenov Üniversitesi

Dr. Mahmut YARAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Eren ÖĞÜT

Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Hikmet TURKAY

Gazi Üniversitesi

Dr. Ángel A. CARBONELL-BARRACHINA

Miguel Hernández Üniversitesi

Dr. Derya BİRİKEN

Ankara Üniversitesi

Dr. Aysel Güven

Başkent Üniversitesi

Dr. Süleyman AYDIN

Fırat Üniversitesi

Dr. Ferhat ÜNAL

Düzce Üniversitesi

Dr. Şenay ÇETİNKAYA

Çukurova Üniversitesi